Jana Business Dengan Shaklee

JANA BUSINESS DENGAN SHAKLEE

BONUS KUMPULAN PERIBADI (21%)
Bonus Peribadi Bersih merupakan pendapatan yang dibayar oleh Shaklee berdasarkan jumlah PV Kumpulan Bulanan anda yang mana peratusan Bonus Peribadi Kasar dikira melalui UV kumpulan anda. Peratusan ini akan meningkat seiring dengan kenaikan tanggungjawab kepimpinan anda setelah anda menaja pengedar baru masuk ke dalam kumpulan anda. Untuk melayakkan diri menerima Bonus Peribadi, Pengedar mestilah mempunyai minimum 30 UV Peribadi dalam bulan pembayaran bonus.

BONUS KEPIMPINAN (Sehingga 6 Paras ke atas)
Anda layak menerima Bonus Kepimpinan apabila anda melahirkan Pemimpin Jualan yang baru di dalam organisasi anda (“break out”). Bonus Kepimpinan dibayar kepada semua Pemimpin Jualan yang layak dan menepati prestasi yang digariskan untuk bonus ini. Bonus Kepimpinan dibayar berasaskan pada PV Kumpulan sehingga Pemimpin Jualan tahap ke-6. Pembayaran bonus ini berasaskan jumlah sebenar Kiraan Mata pada Tahap Pertama (First Level Point Count) dalam kumpulan tersebut.

INSENTIF COORDINATOR (Sehingga 1.5%)
Bonus Insentif Khas Shaklee (Insentif Coordinator) adalah satu insentif dan ganjaran bagi prestasi perniagaan cemerlang yang ditawarkan kepada pangkat Coordinator dan ke atas yang layak.

PROGRAM INSENTIF KERETA
Program Insentif Kereta Shaklee ialah program yang ditaja khas oleh Shaklee untuk semua para Pemimpin Jualan Shaklee yang menepati syarat-syarat yang ditentukan. Pemimpin Jualan yang menepati syarat kelayakan akan mendapat kredit kereta setiap bulan dimana mereka perlu memenuhi syarat perlaksanaan Program Kereta ini secara minimum.

MANFAAT BISNES SHAKLEE

  • Insentif Shaklee
  • Keuntungan Harga Retail
  • Kebebasan Masa (berbanding pekerja pejabat)
  • Masa Berkualiti
  • Pengurusan Kesihatan Diri dan Keluarga yang Lebih Baik
KLIK DI SINI DAN KLIK LAGI DI JOIN NOW
Please follow and like us:

Leave a Reply

%d bloggers like this: